எதற்காக இந்த Kelvin's Law | Electrical Kelvin's Law | Explained In Tamil

#kelvin’slaw #secondlaw #thermodynamics

►►Watch our Videos in Topic Wise…

Basics For Electrical https://bit.ly/2F0vSl9

Fundamental For Electrical https://bit.ly/2TqVcnF

Power plant videos https://bit.ly/2LJyELU

Power system videos https://bit.ly/2EZh5XP

Transformer videos https://bit.ly/2Aq8ARM

Top 10 Electrical videos https://bit.ly/2Aq8HNc

Wiring videos https://bit.ly/2BWn8bU

Two way switch connections https://bit.ly/2RunNuE

Electrical calculations https://bit.ly/2SvPZuy

Mechanical Engineering videos https://bit.ly/2GPVrH9

Science videos https://bit.ly/2Vm7Wxv

Career guidance videos https://bit.ly/2s2An63

Electrical job updates https://bit.ly/2F0Rtcf

*****************************************************************

Thank you all for your support – அனைவருக்கும் நன்றி

*****************************************************************

Follow us on

Website http://www.electricalpattarai.com/

Facebook https://www.facebook.com/Electricalpattarai/

patreon https://www.patreon.com/electricalpattarai

Google + https://plus.google.com/+ElectricalPattarai

Blogger https://electricalpattarai.blogspot.in/

Dailymotion https://www.dailymotion.com/electricalpattarai

*****************************************************************
Shopping online BUY using the links below & support us 🙂
Amazon https://amzn.to/2Qh3hsO
Flipkart https://bit.ly/2R6005b

*****************************************************************

உங்களுக்கு எது போன்ற வீடியோகள் வேண்டும் என்பதை கமெண்ட் – ல் குறிப்பிடவும்
*****************************************************************

DISCLAIMER: This Channel DOES NOT Promote or encourage Any illegal activities , all contents provided by This Channel is meant for EDUCATIONAL PURPOSE only .

Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use.